March 21 week

English version

Dear friends

Geshe la has been invited by Neten Rinpoche to participate in the Great Prayer festival in Toronto . He will be gone from March 23rd to April 1. Here is what we plan to do during his absence:

1) Regular meditation and Tara prayers on Thursdays, March 24 and 31.

2) Saturday, March 26 – A small fundraising event. A potluck dinner with following activities:
* A health assessment consultation with Tibetan Doctor, Dr. Tenzin Geleck Chuktsang ( his biography: http://wordpress.us9.list-manage.com/track/click?u=c018426a7c83af8577d77b9f6&id=e6f7b7a6eb&e=c7871960ed). What this means is that he will do a pulse reading to check for any imbalance in our three humors of bile, phlegm and wind/energy and will advise us how to balance them through diet. Dr. Chuktsang will charge a very, very special rate of $10 person for our sangha members and their friends and family. Prior registration is required for Dr. Chuktsang as he would like to have a list of how many will be requiring his services.
* Our very own Celine and Gordon will do readings through cards, tea leafs.Their reading will be by donation and all the fund they raise will go to our temple. Thank you guys!

Thank you very much.

Vietnamese version
Kính gửi quý Phật tử,

Kính thông báo cùng quý Phật tử là Neten Rimpoche mời thầy Geshe la tham dự đại giới đàn tại Toronto từ ngày 23 tháng 3 đến 1 tháng 4. Trong khoảng thời gian thầy đi vắng, chúng ta vẫn tiếp tục sinh hoạt như sau:

1/ Tốt thứ năm, ngày 24 và 31 tháng 3, thiền tọa và lễ cầu nguyện Phật Mẫu Tara như thường lệ
2/ Thứ bảy ngày 26 tháng 3 – Tiệc gây quỹ – mời quý vị đến tham dự potluck và chúng ta có chương trình đặc biệt như sau:
* Dr. Tenzin Geleck Chuktsang sẽ tư vấn sức khỏe cho các Phật tử (xin xem bảng lý lịch đính kèm). Ông sẽ bắt mạch và kiểm tra sự quân bình của sức khỏe qua phương pháp chuẩn bịnh theo cổ truyền (mật, đờm và khí), và đồng thời sẽ hướng dẫn một chế độ ăn uống giúp quân bình cho cơ thể chúng ta. Lệ phí cho mỗi cuộc tư vấn là $10. Đây là lệ phí rất đặc biệt mà bác sĩ Chuktsang dành cho Phật tử của chùa chúng ta. Xin các anh chị thông báo cho gia đình và bạn bè về buổi tư vấn sức khỏe này và đăng ký sớm để tiện việc sắp xếp lịch trình. link http://wordpress.us9.list-manage.com/track/click?u=c018426a7c83af8577d77b9f6&id=56980942da&e=c7871960ed
* Ông bà Celine and Gordon, Phật Tử tại chùa chúng ta, sẽ đoán vận mệnh giúp quý vị qua bói toán và đọc lá trà. Lệ phí là tùy hỷ, và số tiền quyên góp này sẽ được xung vào quỹ của chùa. Cám ơn lòng tốt của ông bà.

Cám ơn các anh chị.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.