Newsletter – Je TsongKhaPa Butter Lamp Festival Dec 5, 2015

English version
Dear friends,

This Thursday we have our Tara prayer as usual at 7pm

This Saturday is Je TsongKhaPa festival of light, Geshe la said we will be offering Tsog on that day instead of teaching. However, we will have Q &A afterwards. As usual you can bring offerings for alter, but you do not need to be vegetarian.

Thank you
Vietnamese version
Kính gửi quý Phật tử,

Như thường lệ, chúng ta sẽ bắt đầu buổi lễ cúng dường Phật Mẫu Tara lúc 7pm chiều thứ năm Dec 3, 2015.

Thứ bảy ngày 5 tháng 12 là ngày lễ hiệp kỵ của Tổ Sư TsongKhaPa của dòng Hoàng Mạo, theo truyền thống của Tây Tạng, đèn bơ được thắp sáng ở mọi nơi trong nhà và tại các tu viện. Geshe La sẽ làm lễ cúng dường Đạo Sư – Tsog offering thay cho buổi pháp thoại, và sau đó thầy sẽ để dành một ít thời gian cho vấn đáp Phật pháp.

Kính mời các anh chị về dự lễ, mang theo phẩm vật để cúng dường và không cần thiết phải ăn chay cho ngày hôm ấy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.