Full Moon Tara Prayer Wednesday

English version
Dear friend,
This Wednesday is a full moon night so instead of Thursday, we will be meeting tomorrow for full Tara prayers and Geshe la said to bring your bell and vajra if you have one. Please do not eat meat or eggs and if you wish, you can bring offering for the alter of flowers, fruits or cookies.  But make sure cookies dont contain animal fat.  Tomorrow everything you do will multiply 1000 times. So it will be a good day to use Full moon’s power to practice dharma and cultivate virtue.

Vietnamese version
Kính gửi quý Phật tử,

Thứ tư ngày 25 tháng 11 là ngày trăng tròn vì vậy kính mởi quý Phật tử về chùa tung kinh và bái sám cho lể Phật Mẫu Tara.  Thầy Geshe La có nhắc các anh chị mang theo chuông và chùy Kim Cang nếu quý anh chị có sỡ hữu các pháp khí này.  Như thông lệ, chúng ta giữ trai giới trong ngày rằm, xin quý vị ăn chay, tránh dùng thịt và trứng.  Và có thể mang theo phẩm vật cúng dường như hoa quả, bánh trái (không làm bằng mớ động vật).  Ngày rằm là một ngày rất tốt để chúng ta thực tập Pháp và tạo tác các thiện nghiệp, những thiện hành và công đức sẽ được nhân lên 1000 lần.

Kính mời các anh chị về chùa cùng tu tập.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.