Neten Rinpoche’s birthday celebration – November 11

Update: starts at 6pm

English version
Dear friend,
This Wednesday November 11th is HE Neten Rinpoche’s birthday, the founder of Jam Tse Cho Ling temple. Instead of our regular prayer on Thursday evening, we will be celebrating Rinpoche’s birthday with a Tsog Offering on Wednesday at 6:00 pm. Please bring offerings for the altar.

Vietnamese version
Kính gửi quý Phật tử,
Thứ tư tuần này là sinh nhật của ngài Neten Rinpoche, người sáng lập ra chùa Jam Tse Cho Ling. Để mừng sinh nhật ngài, chúng ta sẽ có buổi lễ Tsog vào lúc 6 giờ tối thứ tư 11 tháng 11, và sẽ không có buổi lễ cầu nguyện vào tối thứ năm.
Kính mời quý Phật tử tham dự lễ và mang theo phẩm vật cúng dường.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.