This Saturday meditation teaching is cancelled

English version
Dear friend,
This Saturday meditation teaching is cancelled as Geshe la and Tsering la will be attending a special gold medal celebration of His Holiness Dalai Lama organized by Tibetan Community.
Vietnamese version
Xin thông báo cùng quý Phật tử thứ bẩy này sẽ không có lớp học thiền vì Geshe la và cô Tsering đi tham dự lể kỷ niệm huy chương vàng đặc biệt của đức Dalai Lama do cộng đồng Tây Tạng tổ chức.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.