Saturday Feb. 6 teaching cancelled

English version
Dear friend,
There will be no Dharma teaching this Saturday February 6th as Geshe la was invited to do the 49th day prayers for a Tibetan family.

On Sunday February 14th, Neten Rinpoche will call us during our celebration, around 3:30 pm. If you wish to make offering to Geshe la, you can also do that on this day.
Vietnamese version
Xin thông báo cùng quý Phật tử thứ bẩy này, 6 tháng 2, sẽ không có lớp giảng pháp vì Geshe la đi cầu nguyện lễ 49 ngày cho một gia đình Tây Tạng.

Ngày chủ nhật 14 tháng 2 chùa có buổi ăn trưa potluck để mừng xuân, quý Phật tử có thể cúng dường cho Geshe la trong dịp này. Ngài Neten Rinpoche sẽ điện thoại đến chùa khoảng 3 giờ rưỡi chiều, để nói chuyện với quý Phật tử.
Kính mời quý Phật tử tham dự.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.