Dharma break this week

English version
Dear friend,
There will be no prayers and Dharma teaching this week.
Geshe la said everyone worked really hard to make Neten Rinpoche visit a very successful one. He wants to thank everyone for their hard work and asks all to take a good rest.
We will resume our regular prayers meetings and Dharma teaching starting next Thursday, September 24th at 7:00 pm.

Vietnamese version
Kính gửi quý Phật tử,
Thầy Geshe la gửi lời cám ơn tất cả các Phật tử đã chung tay góp sức cho việc hoằng pháp vừa qua của ngài Neten Rinpoche đươc viên mãn.
Để cho các Phật tử có thời gian nghỉ ngơi, chùa Tây Tạng sẽ không có buổi lễ vào thứ năm và thứ bẩy tuần này. Buổi cầu nguyện Phật mẫu Tara sẽ tiếp tục vào thứ năm 24 tháng 9 lúc 7 giờ tối.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.