Introduction to Buddhism

Update: Unfortunately we will not be able to run this course this year. We may need to adjust the format to better fit the temple’s scheduling constraints. You are welcome to attend regular Sunday teachings.

Saturday, May 28, June 4, 11, and 18, 2016    9:30 AM – 3:30 PM

Course Summary

JTCL Temple (Tib.: Gompa.) provides a welcoming and serene environment for people from all “walks of life,” to learn and put into practice the supreme teachings of the Buddha.This foundation course is equally appropriate for beginners and those with some background knowledge in Buddhism. The course runs for four (4) Saturdays.

To study about Buddhism is to study self, … thoughts, motivation, reactions, … . A student of Buddhism has an opportunity to discover innate qualities that can be a source of authentic happiness for self and others. Join our highly learned and exceptionally accomplished Resident Teacher, Lharampa Geshe Trinly Gyatso (Geshe la), for this 4-week foundation course.

Course Teacher Geshe la
Course Teacher: Lharampa Geshe Trinly Gyatso

Geshe la skillfully explains Tibetan Buddhist philosophy and meditation from a modern perspective, provides classic anecdotal examples, and guidance for you to begin applying this ancient wisdom to increase peace, happiness, and compassion in your daily life. Even small transformations can make a positive difference in our turbo-speed society today.

Course Topics

Vegetarian lunch, snacks and tea
Delicious vegetarian lunch, snacks and tea provided
 • The Mind and Emotions
 • What is Enlightenment?
 • Karma
 • Rebirth
 • Love and Compassion
 • The Nature of Reality

Course Details

(materials, what to bring), … provided before course

Geshe la’s oral teachings and meditation instructions are translated from Tibetan into English, Vietnamese, as needed.

Registration

Registration FEE: There is no set fee for attending these classes. We are a non-profit centre operating on the generosity of donations. All offerings are greatly appreciated and applied directly back into program and service delivery to promote the Dharma. You are also welcome to make offerings to Geshe la after the teachings, as is tradition.

2017 date to be announced, we expect it to occur in the Fall, please register to get updated upon announcement.

Location:

Jam Tse Cho Ling Tibetan Buddhist Temple – Calgary
96 Whitehaven Crescent NE
Calgary, AB, T1Y 6C5

Email: jtclcalgary@gmail.com

  Phone: 587-834-1353

Website: https://jamtsecholing.wordpress.com/

Vietnamese version

Lớp Phật học căn bản

Thứ Bẩy, ngày 28 tháng 5, ngày 4, 11 và 18 tháng 6 năm 2016, 9:30 sáng – 3:30 chiều
Ghi danh trước ngày 20 tháng 5, 2016

Chùa Tây Tạng sẽ tổ chức một khóa dậy 4 tuần về Phật học cơ bản do thầy trụ trì Geshe Lharampa Trinley Gyatso hướng dẫn.
Geshe la sẽ dậy triết lý Phật giáo Tây Tạng và thiền định, dùng các thí dụ từ kinh điển, và chỉ cho quý Phật tử cách áp dụng Phật pháp để mang lại hòa bình, hạnh phúc, và từ bi trong đời sống. Một sự biến đổi dù nhỏ cũng có thể cải thiện cuộc sống của quý Phật tử.

Khóa học kéo dài trong bốn ngày thứ Bảy liên tiếp. Khóa học này phù hợp cho mọi tầng lớp, cho người mới bắt đầu và những người có một số kiến thức về đạo Phật.

CHỦ ĐỀ

 1. Tâm và cảm thọ của tâm
 2. Giác ngộ là gì?
 3. Nghiệp quả
 4. Tái sinh
 5. Tình thương và từ bi
 6. Bản chất của thực tại

CHI TIẾT KHÓA HỌC

 • Các tài liệu giảng dạy và những thứ cần mang theo sẽ được thông báo trước khóa học.
 • Bao gồm bữa ăn trưa, ăn nhẹ và thức uống.

GHI DANH

Hạn chót để ghi danh là ngày 20 tháng 5, quý Phật tử bấm vào đây để tải đơn ghi danh, điền vào và gửi đến: jtclcalgary@gmail.com

Chùa Tây Tạng không đặt ra lệ phí nhất định để theo học khóa thiền này. Tất cả các tịnh tài do quý Phật tử có hảo tâm cúng dường đều được xung vào quỹ của chùa cho công trình hoằng bá Phật pháp. Quý Phật tử có thể cúng dường cho Geshe la sau buổi dậy theo như truyền thống Tây Tạng.