March 21 week

English version

Dear friends

Geshe la has been invited by Neten Rinpoche to participate in the Great Prayer festival in Toronto . He will be gone from March 23rd to April 1. Here is what we plan to do during his absence:

1) Regular meditation and Tara prayers on Thursdays, March 24 and 31.

2) Saturday, March 26 – A small fundraising event. A potluck dinner with following activities:
* A health assessment consultation with Tibetan Doctor, Dr. Tenzin Geleck Chuktsang ( his biography: http://wordpress.us9.list-manage.com/track/click?u=c018426a7c83af8577d77b9f6&id=e6f7b7a6eb&e=c7871960ed). What this means is that he will do a pulse reading to check for any imbalance in our three humors of bile, phlegm and wind/energy and will advise us how to balance them through diet. Dr. Chuktsang will charge a very, very special rate of $10 person for our sangha members and their friends and family. Prior registration is required for Dr. Chuktsang as he would like to have a list of how many will be requiring his services.
* Our very own Celine and Gordon will do readings through cards, tea leafs.Their reading will be by donation and all the fund they raise will go to our temple. Thank you guys!

Thank you very much.

Vietnamese version
Kính gửi quý Phật tử,

Kính thông báo cùng quý Phật tử là Neten Rimpoche mời thầy Geshe la tham dự đại giới đàn tại Toronto từ ngày 23 tháng 3 đến 1 tháng 4. Trong khoảng thời gian thầy đi vắng, chúng ta vẫn tiếp tục sinh hoạt như sau:

1/ Tốt thứ năm, ngày 24 và 31 tháng 3, thiền tọa và lễ cầu nguyện Phật Mẫu Tara như thường lệ
2/ Thứ bảy ngày 26 tháng 3 – Tiệc gây quỹ – mời quý vị đến tham dự potluck và chúng ta có chương trình đặc biệt như sau:
* Dr. Tenzin Geleck Chuktsang sẽ tư vấn sức khỏe cho các Phật tử (xin xem bảng lý lịch đính kèm). Ông sẽ bắt mạch và kiểm tra sự quân bình của sức khỏe qua phương pháp chuẩn bịnh theo cổ truyền (mật, đờm và khí), và đồng thời sẽ hướng dẫn một chế độ ăn uống giúp quân bình cho cơ thể chúng ta. Lệ phí cho mỗi cuộc tư vấn là $10. Đây là lệ phí rất đặc biệt mà bác sĩ Chuktsang dành cho Phật tử của chùa chúng ta. Xin các anh chị thông báo cho gia đình và bạn bè về buổi tư vấn sức khỏe này và đăng ký sớm để tiện việc sắp xếp lịch trình. link http://wordpress.us9.list-manage.com/track/click?u=c018426a7c83af8577d77b9f6&id=56980942da&e=c7871960ed
* Ông bà Celine and Gordon, Phật Tử tại chùa chúng ta, sẽ đoán vận mệnh giúp quý vị qua bói toán và đọc lá trà. Lệ phí là tùy hỷ, và số tiền quyên góp này sẽ được xung vào quỹ của chùa. Cám ơn lòng tốt của ông bà.

Cám ơn các anh chị.

Thusday evening prayers changes

English version
Dear friend,
There is a change in our weekly Thursday evening prayers at 7:00 pm. Starting this week, February 18, there will be a 30 minute meditation before we begin Tara prayers.

Vietnamese version
Xin thông báo cùng quý Phật tử, vào mỗi tối thứ năm lúc 7 giờ, bắt đầu từ tuần này, chúng ta sẽ bắt đầu bằng 30 phút thiền định trước khi tụng kinh Phật mẫu Tara.
Kính mời quý Phật tử đến tham dự.

Christmas and New Year break, Resume Tara Prayers January 7, 2016

English version
Dear friends

There will be no Dharma meetings until after New Year. We will begin again on Thursday, Jan 7,. 2016 at 7pm offering full prayer to Tara. This will be dedicated to world peace, health, spiritual progress and prosperity for all being.
I join with Geshe la to wish you all a very healthy, happy and prosperous New Year and continue to grow strong in dharma practice without obstacle.

I also want to remind you of Geshe la’s teaching in the past weeks of the importance of abandoning the 10 non virtue actions:

  • Body 1. Taking life, 2. Stealing 3. Sexual Misconduct
  • Speech: 1. Lying, 2. Divisive talks, 3. Harsh words and 4. Idle chatter (gossip)
  • Mind: 1. Coveting or Greedy Thoughts, 2. Ill will or wishing harm on others and 3. Wrong view (not believing in karma and its result etc)

As Geshe la said, abandoning the above 10 non virtues will ensure that you attain human rebirth again in your next life. And while avoiding the above you can also create positive karma. As a practical meditation exercise, one can take a vows to not do these for a day, three days, a week, a month, etc. If one takes a vow and keeps it, one derives the postive karma from this action. If one simply doesn’t do the negative action, such as not killing and doesn’t take the vow, then one doesn’t derive any postive karma from it but obviously also doesn’t get any negative karma.

He said this practice is very easy, you can do this first thing in the morning while going through your usual morning routine such as while brushing your teeth or washing your face and the benefit is enormous. At the end of the day when go to bed you can review your day and check how you did. If you find that you have been able to keep the vows – then rejoice and if you find that you have broken any of the vows, confess with regret and make a pledge you will be stronger next time.

Lynn Chazotsang

Vietnamese version

Kính gởi quý Phật tứ,

Chùa sẽ không có lễ cho đến sau Tết Dương Lịch. Lễ cầu nguyện Phật Mẫu Tara sẽ bắt đầu vào ngày thứ năm 7 tháng 1, 2016 lúc 7pm, cũng trong dịp này chúng ta sẽ cầu nguyện cho hòa bình thế giới, thịnh vượng, an lạc và đạo tâm tăng trưởng cho mọi chúng sanh.

Cùng với Geshe la, tôi – Lynn – gới lời chúc đến các đạo hữu một năm mới hạnh phúc, an lạc, thịnh vượng, dồi dào sức khoẻ, thăng tiến mà không gặp trở ngại trên con đường thực hành Pháp.

Tôi cũng xin nhắc lại những lời giãng của Geshe la trong tuần qua – tầm quan trọng của việc từ bỏ và tránh làm 10 điều bất thiện của thân, ngữ, ý.

  • 3 điều của thân: Sát sanh, trộm cắp và tà dâm.
  • 4 điều của ngữ: Nói láo, nói lời ly gián, nói lời ác và nói lời thị phi – ngồi lê đôi mách.
  • 3 điều của ý: tham lam, sân hận, si mê tà kiến – không tin nhân quả, nghiệp báo

Như Geshe la đã dạy, từ bỏ 10 điều bất thiện này chắc chắn sẽ giúp ta được tái sanh vào thân người thuận lợi cho kiếp vị lai. Và khi tránh làm 10 ác hành này, bạn đương nhiên đang tạo thiện nghiệp. Như một phương pháp thực hành, ta nên nguyện tránh làm những điều ác trên trong vòng 1 ngày, 3 ngày, 1 tuần, 1 tháng v.v.. Nếu ta lập nguyện và giữ giới nguyện này, ta sẽ nhận được công đức từ việc này. Còn đơn giản là nếu ta chĩ không làm điều ác, như là không sát sanh mà không lập nguyện, thì chắc ta không tạo nghiệp xấu nhưng ta cũng không tích lũy được nghiệp tốt.

Thầy Geshe la cho biết rằng thực tập điều này rất dễ dàng, bạn có thể phát nguyện vào mỗi buổi sáng ngay trong lúc rửa mặt, vệ sinh răng miệng và sự lợi ích thì thật là to lớn. Vào cuối ngày trước khi ngủ, bạn kiểm tra lại những điều đã làm trong ngày. Nếu thấy rằng bạn đã ý thức giữ giới thì nên hoan hỷ với những thiện hành này, và khi thấy mình đã phạm những lầm lỗi, thì phải thực tâm sám hối và tự hứa sẽ cố gắng không tái phạm những lỗi này trong tương lai.

Chúc các anh chị thân tâm thường an lạc.
Natalie

Full Moon Tara Prayer Wednesday

English version
Dear friend,
This Wednesday is a full moon night so instead of Thursday, we will be meeting tomorrow for full Tara prayers and Geshe la said to bring your bell and vajra if you have one. Please do not eat meat or eggs and if you wish, you can bring offering for the alter of flowers, fruits or cookies.  But make sure cookies dont contain animal fat.  Tomorrow everything you do will multiply 1000 times. So it will be a good day to use Full moon’s power to practice dharma and cultivate virtue.

Vietnamese version
Kính gửi quý Phật tử,

Thứ tư ngày 25 tháng 11 là ngày trăng tròn vì vậy kính mởi quý Phật tử về chùa tung kinh và bái sám cho lể Phật Mẫu Tara.  Thầy Geshe La có nhắc các anh chị mang theo chuông và chùy Kim Cang nếu quý anh chị có sỡ hữu các pháp khí này.  Như thông lệ, chúng ta giữ trai giới trong ngày rằm, xin quý vị ăn chay, tránh dùng thịt và trứng.  Và có thể mang theo phẩm vật cúng dường như hoa quả, bánh trái (không làm bằng mớ động vật).  Ngày rằm là một ngày rất tốt để chúng ta thực tập Pháp và tạo tác các thiện nghiệp, những thiện hành và công đức sẽ được nhân lên 1000 lần.

Kính mời các anh chị về chùa cùng tu tập.