March 21 week

English version

Dear friends

Geshe la has been invited by Neten Rinpoche to participate in the Great Prayer festival in Toronto . He will be gone from March 23rd to April 1. Here is what we plan to do during his absence:

1) Regular meditation and Tara prayers on Thursdays, March 24 and 31.

2) Saturday, March 26 – A small fundraising event. A potluck dinner with following activities:
* A health assessment consultation with Tibetan Doctor, Dr. Tenzin Geleck Chuktsang ( his biography: http://wordpress.us9.list-manage.com/track/click?u=c018426a7c83af8577d77b9f6&id=e6f7b7a6eb&e=c7871960ed). What this means is that he will do a pulse reading to check for any imbalance in our three humors of bile, phlegm and wind/energy and will advise us how to balance them through diet. Dr. Chuktsang will charge a very, very special rate of $10 person for our sangha members and their friends and family. Prior registration is required for Dr. Chuktsang as he would like to have a list of how many will be requiring his services.
* Our very own Celine and Gordon will do readings through cards, tea leafs.Their reading will be by donation and all the fund they raise will go to our temple. Thank you guys!

Thank you very much.

Vietnamese version
Kính gửi quý Phật tử,

Kính thông báo cùng quý Phật tử là Neten Rimpoche mời thầy Geshe la tham dự đại giới đàn tại Toronto từ ngày 23 tháng 3 đến 1 tháng 4. Trong khoảng thời gian thầy đi vắng, chúng ta vẫn tiếp tục sinh hoạt như sau:

1/ Tốt thứ năm, ngày 24 và 31 tháng 3, thiền tọa và lễ cầu nguyện Phật Mẫu Tara như thường lệ
2/ Thứ bảy ngày 26 tháng 3 – Tiệc gây quỹ – mời quý vị đến tham dự potluck và chúng ta có chương trình đặc biệt như sau:
* Dr. Tenzin Geleck Chuktsang sẽ tư vấn sức khỏe cho các Phật tử (xin xem bảng lý lịch đính kèm). Ông sẽ bắt mạch và kiểm tra sự quân bình của sức khỏe qua phương pháp chuẩn bịnh theo cổ truyền (mật, đờm và khí), và đồng thời sẽ hướng dẫn một chế độ ăn uống giúp quân bình cho cơ thể chúng ta. Lệ phí cho mỗi cuộc tư vấn là $10. Đây là lệ phí rất đặc biệt mà bác sĩ Chuktsang dành cho Phật tử của chùa chúng ta. Xin các anh chị thông báo cho gia đình và bạn bè về buổi tư vấn sức khỏe này và đăng ký sớm để tiện việc sắp xếp lịch trình. link http://wordpress.us9.list-manage.com/track/click?u=c018426a7c83af8577d77b9f6&id=56980942da&e=c7871960ed
* Ông bà Celine and Gordon, Phật Tử tại chùa chúng ta, sẽ đoán vận mệnh giúp quý vị qua bói toán và đọc lá trà. Lệ phí là tùy hỷ, và số tiền quyên góp này sẽ được xung vào quỹ của chùa. Cám ơn lòng tốt của ông bà.

Cám ơn các anh chị.

Thusday evening prayers changes

English version
Dear friend,
There is a change in our weekly Thursday evening prayers at 7:00 pm. Starting this week, February 18, there will be a 30 minute meditation before we begin Tara prayers.

Vietnamese version
Xin thông báo cùng quý Phật tử, vào mỗi tối thứ năm lúc 7 giờ, bắt đầu từ tuần này, chúng ta sẽ bắt đầu bằng 30 phút thiền định trước khi tụng kinh Phật mẫu Tara.
Kính mời quý Phật tử đến tham dự.

This Saturday meditation teaching is cancelled

English version
Dear friend,
This Saturday meditation teaching is cancelled as Geshe la and Tsering la will be attending a special gold medal celebration of His Holiness Dalai Lama organized by Tibetan Community.
Vietnamese version
Xin thông báo cùng quý Phật tử thứ bẩy này sẽ không có lớp học thiền vì Geshe la và cô Tsering đi tham dự lể kỷ niệm huy chương vàng đặc biệt của đức Dalai Lama do cộng đồng Tây Tạng tổ chức.

Meditation class – Saturday October 3

English version
Dear friend,
We will have our first meditation class on Saturday October 3rd.
Gheshe la will give us instructions, we meditate for 5 minutes then have 10 minutes for sharing our experiences and asking questions. We repeat this cycle again (5 minutes mediation, 10 minutes questions and answers). The class will be approximately one hour.

Our weekly Saturday teachings will alternate between Dharma
teachings and meditation teachings.
October 3, 2015 2:00 pm – Meditation class
October 10, 2015 2:00 pm – Dharma teaching
October 17, 2015 2:00 pm – Meditation class

Vietnamese version
Kính gửi quý Phật tử,
Thứ bẩy ngày 3 tháng 10, lúc 2 giờ chiều, Gheshe la sẽ bắt đầu dậy chúng ta phương pháp thiền. Lớp học sẽ khoảng 1 tiếng đồng hồ.

Thầy sẽ chỉ dậy phương cách thiền rồi chúng ta thực tập trong 5 phút, sau đó chúng ta có 10 phút để chia xẻ kinh nghiệm và hỏi thầy những thắc mắc. Chúng ta tiếp tục thực tập như vậy (5 phút thiền, 10 phút vấn đáp) cho đến hết lớp.

Lớp dậy thiền sẽ vào ngày thứ bẩy, cách 2 tuần một lần. Ghese la sẽ dậy xen kẽ, một tuần dậy thiền,
một tuần giảng pháp.

2 giờ chiều ngày 3 tháng 10 – dậy thiền
2 giờ chiều ngày 10 tháng 10 – giảng pháp
2 giờ chiều ngày 17 tháng 10 – dậy thiền
Kính mời quý Phật tử đến tham dự.