Reminder: Saturday March 26 – Fund raising event and potluck lunch/dinner

Dear friend,
This Saturday March 26, 10:00 am – 7:00 pm, we will have a small fundraising and open house event. Please come and invite your friends and family members to introduce them to Jam Tse Cho Ling Tibetan Buddhist Temple.

1. 10:00 am – 5:00 pm Health assessment with Dr. Tenzin Geleck Chuktsang.
2. 2:00 pm – 5:00 pm Card and tea leaves reading with Celine and Gordon.
3. Potluck (lunch, dinner) – you are invited to join us for a potluck lunch (12:00 pm) or dinner (5:00 pm). There will be food and beverages throughout the day.

We look forward to see you tomorrow.

Vietnamese version
Kính gửi quý Phật tử,
Chùa Tây Tạng có tổ chức buổi gây quỹ nhỏ và giới thiệu chùa vào thứ bẩy này, 26 tháng 3, từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối.

1. 10:00 am – 5:00 pm – Tham khảo sức khỏe với bác sĩ Dr. Tenzin Geleck Chuktsang.
2. 2:00 pm – 5:00 pm – Xem bói qua lá bài và lá trà với bà Celine và ông Gordon.
3. Buổi ăn potluck (trưa, chiều) – mời quý Phật tử ở lại dùng bữa trưa (12 giờ) hoặc chiều (5 giờ).

Kính mời quý Phật tử cùng bạn bè và gia đình đến tham dự.

Fundraising event – Saturday March 26 UPDATE: HEALTH ASSESSMENT IS NOW FULLY BOOKED

English version
Dear friend,
On Saturday March 26 we will have a small fundraising event. We plan to start at 2:00 pm; however the starting time may change depending on the number of people registered for health assessment with Dr. Tenzin Geleck Chuktsang.

1. Individual health assessment with Dr. Tenzin Geleck Chuktsang is approximately 10-15 minutes and by appointment only. Dr. Chuktsang will charge a very special rate of $10 person for our Sangha members and their family and friends; so far we have 7 people registered.
Please send an email to jtclcalgary to let us know how many people you would like to register and their names. We will let you know the time of your appointment(s). UPDATE: FULLY BOOKED

2. Card and tea leaves reading by Celine and Gordon is about 15 minutes for each individual. It’s by donation and all the fund raised will go to our temple.

3. Potluck dinner is at 5:00 pm.

We look forward to see you on Saturday March 26th.
Vietnamese version
Kính gửi quý Phật tử,
Chùa Tây Tạng sẽ có buổi gây quỹ vào ngày thứ bẩy 26 tháng 3; chương trình sẽ bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều, tuy nhiên giờ giấc có thể thay đổi tùy theo số người ghi tên để gặp bác sĩ Tenzin Geleck Chuktsang.

1. Bác sĩ Dr. Tenzin Geleck Chuktsang sẽ bắt mạch và xem sự quân bình của sức khỏe với giá đặc biệt $10 một người. Cuộc tham khảo sức khỏe từ 10 đến 15 phút, và quý vị cần lấy hẹn trước. Hiện thời đã có 7 người ghi tên.
Xin quý vị gửi email cho jtclcalgary để ghi danh, cho biết bao nhiêu người và tên của họ. Chúng tôi sẽ cho quý vị biết giờ hẹn với bác sĩ.

2. Bà Celine và ông Gordon sẽ dùng card và lá trà để xem bói cho quý vị, khoảng 15 phút cho mỗi người, lệ phí tùy hỷ. Số tiền quyên góp được sẽ cho vào quỹ của chùa.

3. Buổi ăn tối potluck sẽ vào lúc 5 giờ chiều.

Kính mời quý Phật tử đến tham dự.

March 21 week

English version

Dear friends

Geshe la has been invited by Neten Rinpoche to participate in the Great Prayer festival in Toronto . He will be gone from March 23rd to April 1. Here is what we plan to do during his absence:

1) Regular meditation and Tara prayers on Thursdays, March 24 and 31.

2) Saturday, March 26 – A small fundraising event. A potluck dinner with following activities:
* A health assessment consultation with Tibetan Doctor, Dr. Tenzin Geleck Chuktsang ( his biography: http://wordpress.us9.list-manage.com/track/click?u=c018426a7c83af8577d77b9f6&id=e6f7b7a6eb&e=c7871960ed). What this means is that he will do a pulse reading to check for any imbalance in our three humors of bile, phlegm and wind/energy and will advise us how to balance them through diet. Dr. Chuktsang will charge a very, very special rate of $10 person for our sangha members and their friends and family. Prior registration is required for Dr. Chuktsang as he would like to have a list of how many will be requiring his services.
* Our very own Celine and Gordon will do readings through cards, tea leafs.Their reading will be by donation and all the fund they raise will go to our temple. Thank you guys!

Thank you very much.

Vietnamese version
Kính gửi quý Phật tử,

Kính thông báo cùng quý Phật tử là Neten Rimpoche mời thầy Geshe la tham dự đại giới đàn tại Toronto từ ngày 23 tháng 3 đến 1 tháng 4. Trong khoảng thời gian thầy đi vắng, chúng ta vẫn tiếp tục sinh hoạt như sau:

1/ Tốt thứ năm, ngày 24 và 31 tháng 3, thiền tọa và lễ cầu nguyện Phật Mẫu Tara như thường lệ
2/ Thứ bảy ngày 26 tháng 3 – Tiệc gây quỹ – mời quý vị đến tham dự potluck và chúng ta có chương trình đặc biệt như sau:
* Dr. Tenzin Geleck Chuktsang sẽ tư vấn sức khỏe cho các Phật tử (xin xem bảng lý lịch đính kèm). Ông sẽ bắt mạch và kiểm tra sự quân bình của sức khỏe qua phương pháp chuẩn bịnh theo cổ truyền (mật, đờm và khí), và đồng thời sẽ hướng dẫn một chế độ ăn uống giúp quân bình cho cơ thể chúng ta. Lệ phí cho mỗi cuộc tư vấn là $10. Đây là lệ phí rất đặc biệt mà bác sĩ Chuktsang dành cho Phật tử của chùa chúng ta. Xin các anh chị thông báo cho gia đình và bạn bè về buổi tư vấn sức khỏe này và đăng ký sớm để tiện việc sắp xếp lịch trình. link http://wordpress.us9.list-manage.com/track/click?u=c018426a7c83af8577d77b9f6&id=56980942da&e=c7871960ed
* Ông bà Celine and Gordon, Phật Tử tại chùa chúng ta, sẽ đoán vận mệnh giúp quý vị qua bói toán và đọc lá trà. Lệ phí là tùy hỷ, và số tiền quyên góp này sẽ được xung vào quỹ của chùa. Cám ơn lòng tốt của ông bà.

Cám ơn các anh chị.